MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

I områdeinstitutionen Vadgård arbejder alle 5 børnehuse med afsæt i den faglige kvalitetsramme; Didaktisk Anvendt Pædagogik, omtalt DAP.

Præsentation af børnehuset

Børnehuset Stationsparken er et børnehus med børn i alderen 0-6 år.

Kontakt

Børnehusleder Helle Jonna Olsen
Telefon 39 69 31 31

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021Stationsparken